Uczestnicy otrzymają 40 punktów do Certyfikatu Wiedzy PTGIP
 

PATRONATY HONOROWE
Szanowni Państwo,

     Pragniemy zaprosić Państwa na doroczną Konferencję Naukową „Postępy w Ginekologii Onkologicznej”, będzie to już nasze XXVII spotkanie, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2023 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem. 
     Konferencja skierowana jest do koleżanek i kolegów ginekologów, położników oraz ginekologów onkologów. Musimy pamiętać, że wielu ginekologów i położników w codziennej praktyce uczestniczy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów ściśle współpracując z ginekologami onkologami i specjalistami w zakresie chemio- i radioterapii. Problemem jest nie tylko poprawność merytoryczna i decyzyjna, ale jakość i powtarzalność wykonywanych procedur zarówno diagnostycznych, operacyjnych i leczniczych, a także również organizacyjna.
Spotkanie rozpoczniemy wykładem inauguracyjnym poświęconym dwóm wielkim siostrom: Marii Skłodowskiej-Curie oraz Bronisławie Dłuskiej, które zmieniły oblicze polskiej nauki: onkologii i ginekologii. Ten rok jest znaczący dla polskiej onkologii nie tylko poprzez olbrzymi postęp jaki dokonał się w zakresie diagnostyki i terapii sięgającej do zdobyczy genetyki, jak i badań molekularnych, które trafiły do codziennej praktyki i przyczyniły się do personalizacji procedur medycznych, ale również poprzez zmiany organizacyjne  w leczeniu onkologicznym. 
     Do pierwszej sesji zaprosiliśmy wykładowców, którzy współuczestniczyli w tworzeniu tych zmian. Mamy nadzieję, że w Konferencji będą uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasze pacjentki potrzebują poprawy dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej bez względu na miejsce zamieszkania, a my jasnych reguł współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. 
     Następne sesje będą ściśle tematyczne, poświęcone problemom onkologicznym związanym z szyjką macicy, trzonem macicy i jajnikami. W ostatniej sesji szczegółowo omówimy procedury i protokoły operacyjne. Ginekologia onkologiczna to działania zespołowe, dlatego właśnie zaprosiliśmy do udziału wybitnych ekspertów z różnych dziedzin - to różnorodne spojrzenie na pewno pomoże nam w codziennej praktyce i w podejmowaniu decyzji klinicznych. 
Konferencja będzie poprzedzona czwartkowymi warsztatami w zakresie technik operacyjnych w ginekologii onkologicznej: wideo prezentacja operacji z ich omówieniem przez wybitnych operatorów w tym zakresie. Ponadto będą również prezentacje dotyczące zagadnień z zakresu radioterapii. W tym dniu planujemy również przy współpracy z Okręgową Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zorganizować sesję poświęconą roli tej grupy zawodowej w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz opiece w stanach terminalnych. 
     Kolejny raz zapraszamy pod Tarty do Zakopanego. Pragniemy stworzyć Państwu możliwość nieskrępowanej dyskusji z aktywnym udziałem ekspertów, specjalistów, lekarzy praktyków. Jesteśmy przekonani, że komfortowe warunki lokalowe, atrakcyjne położenie Centrum Konferencyjnego pomogą łatwiej znieść Państwu trudy naszej Konferencji. Mamy nadzieję, że będzie to też okazja do odnowienia starych kontaktów koleżeńskich, ale i budowanie nowych. 

 
 
Zapraszamy do aktywnego udziału w Konferencji!
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
Prof. dr hab. n. med. Hubert Wolski